محرم محمدزاده در گفتگو با نصر: محرم محمدزاده: صدای حاشیه نشین های تبریز در شورا خواهم بود/ هرگز در مرداب مافیای قدرت و ثروت غرق نمی شوم! | مهندس محرم محمد زاده | محرم عمی
وب سایت در حال طراحی و به روز رسانی میباشد || "از صبر و شکیبایی شما متشکریم"
امروز: شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
خلاصه ای از زندگی نامه مهندس محرم محمدزاده