محرم عمی در گفتگو با تبریز بیدار : شورای شهر باید به‌ دور از سیاست و کار سیاسی‌ باشد/ در راستای توسعه متوازن مناطق محروم تلاش خواهم کرد | مهندس محرم محمد زاده | محرم عمی
وب سایت در حال طراحی و به روز رسانی میباشد || "از صبر و شکیبایی شما متشکریم"
امروز: شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
خلاصه ای از زندگی نامه مهندس محرم محمدزاده